TSK Sicil İptal Uzman Erbaş, Sicil İptal Davası 2020

Uzman Erbaş Sicil İşlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. Uzman Erbaş Kanunu 19. Madde ile yapılan atıfta sicil işlemlerinin ilgili yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiş ve 20.09.2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin üçüncü bölümünde 10-13. Maddelerinde sicil işlemleri düzenlenmiştir.   Her yıl 2 Mayıs’ tan 2 Mayıs a uzman erbaş sicil…