Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması

Eşi Sözleşmeli öğretmen olan kamu personelinin ataması eşine tabi olarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme bu durumu şu şekilde gerekçelendirmiştir “ Bu durumda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, davacının, eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı bir ile/ilçeye atanması isteminin yukarıda yer alan Yönerge’nin 5. bölümünün 8. maddesine istinaden reddedildiği görülmekle birlikte, davacının eşinin 657 sayılı…