Yürütmeyi Durdurma Kararı

Kademe ilerlemesi yapılmayan uzman erbaşın sözleşmesinin feshine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı 60 puanın altında sicil notu verilmek suretiyle sözleşmesi feshedilerek meslekten çıkarılan uzman erbaş hakkında objektif değerlendirme kriterleri göz önüne alınmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Sicil işlemi gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilen personelin kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir.…

Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması

Eşi Sözleşmeli öğretmen olan kamu personelinin ataması eşine tabi olarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme bu durumu şu şekilde gerekçelendirmiştir “ Bu durumda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, davacının, eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı bir ile/ilçeye atanması isteminin yukarıda yer alan Yönerge’nin 5. bölümünün 8. maddesine istinaden reddedildiği görülmekle birlikte, davacının eşinin 657 sayılı…